Home Our Project

Our Project

SUNPENINSULA VILLA

by admin

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2015

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

HARN SPA

by admin

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Năm xây dựng/ year: 2014

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

BEACH – SKY – HEAVEN VILLA

by admin

Địa điểm/ location: Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư/ investor: Tập Đoàn Sun Group

Đơn vị thiết kế/ design firm: Bensley Design Studio

Thi công nội thất/ interior contractor: AA Coporation

Kaa Architects: Project Manager

Năm xây dựng/ year: 2011

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts