Home Our Project Biệt thự nghỉ dưỡng – Bình Thạnh

Biệt thự nghỉ dưỡng – Bình Thạnh

by admin

– Biệt Thự Nghĩ Dưỡng
– Địa chỉ: Bình Thạnh, HCM
– Diện tích đất: 1000m2
– Quy mô: 1 trệt
– Thời gian thực hiện: 2021-2022

Other Project

Leave a Comment