Home Our Project CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHÀ GỖ PHƯỚC TÍCH-HUẾ

CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHÀ GỖ PHƯỚC TÍCH-HUẾ

by admin

Địa điểm/ location:  Làng Phước Tích – Cố Đô Huế

Chủ đầu tư/ investor: JICA

Năm xây dựng/ year: 2012

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

Other Project

Leave a Comment