Home Our Project RESORT TERRACOTTA – HỒ TUYỀN LÂM – ĐÀ LẠT

RESORT TERRACOTTA – HỒ TUYỀN LÂM – ĐÀ LẠT

by admin

Địa điểm/ location: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Chủ đầu tư/ investor: CT cổ phần Bốn mùa-Tuyền Lâm

Đơn vị thiết kế/ design firm: CT tư vấn-xây dựng Nhà Dân

Kaa Architects: Thiết kế mẫu villa số 1 và villa số 4

Other Project

Leave a Comment